Modernaus meno muziejaus atidarymo MOratonas, MO

MO muziejaus atidarymo MOratonas truko 4 dienas. Per jas organizavome aukščiausio lygio menininkų pasirodymus, koncertus bei performansus.

Rinkodaros konkurso Password 2019 apdovanojimas už efektyviausią produkto
/ paslaugų įvedimo į rinką rinkodaros kampaniją (didelio biudžeto) kartu su MO muziejumi bei agentūra NEW.