Kontaktų mugės, LR Finansų ministerija

Kontaktų mugių pagrindinis tikslas – stiprinti ir motyvuoti ES lėšomis finansuojamų projektų bendruomenes bei pristatyti ES fondų teikiamas galimybes potencialiems projektų vykdytojams. Organizuotos paskaitos, geriausių projektų pristatymai ir konsultacijos kartu su valstybinėmis institucijomis.