Integruotos komunikacijos kampanija „Žingsniai 2017“

Organizuota integruotos komunikacijos kampanija – ESFA finansuotų sėkmingų projektų pristatymas visuomenei Žingsniai 2017. Kampanija apėmė renginius, video produkcijos kūrimą ir komunikaciją FB paskyroje, tiesioginę komunikaciją su projektų vykdytojais, lauko reklamą bei specialų proginį leidinį Žingsniai 2017, platintą 15 000 tiražu su žurnalu Legendos.